Articles

UAI

De Union Académique Internationale is een organisatie samengesteld uit de nationale academiën van meer dan 60 landen en diverse internationale academiën. De officiële taal van de Unie is Frans, maar vaak wordt ook Engels gebruikt.

De UAI wil de vooruitgang van de kennis bevorderen en wetenschappelijke uitwisselingen en initiatieven van de academiën ondersteunen. Door middel van een toenemend aantal projecten en haar bereidheid om meer academiën als lid te verwelkomen, mikt de Union Académique Internationale zelf op die uitmuntendheid die haar bezielt..

 

De missies van de Union Académique Internationale zijn:

 

  1. het bevorderen van de samenwerking tussen de nationale academiën (en vergelijkbare instellingen) waarvan de activiteiten zich hoofdzakelijk of gedeeltelijk in het gebied van de humane en sociale wetenschappen situeren. Deze samenwerking wordt bereikt door het leiden van projecten van hoog wetenschappelijk en intellectueel niveau en door de coördinatie van interdisciplinaire en gezamenlijke activiteiten, opgezet in volledig partnerschap, op lange en middellange termijn. Deze moeten resulteren in de productie van fundamentele referentie-instrumenten ter versterking van de wetenschap en het fundamentele onderzoek, ten behoeve van zowel de mensen die betrokken zijn bij het onderzoek (geleerden, experts, onderzoekers, etc.) als van het grote publiek;
  2. het beschermen en bevorderen van de humane en sociale wetenschappen, zowel op het niveau van de nationale academiën als op internationaal niveau;
  3. het ontwikkelen van de solidariteit tussen alle nationale academiën en hun leden, ongeacht of de humane en sociale wetenschappen binnen hun competenties vallen, hen hierbij overtuigend van de rechtmatigheid en de voordelen van deze solidariteit en van de internationale samenwerking.
 
Website : www.uai-iua.org