The International Science Council is een niet-gouvernementele organisatie met een wereldwijd lidmaatschap van nationale wetenschappelijke organisaties (140 leden) en internationale wetenschappelijke unies (40 leden). Alle Belgische Nationale Comités zijn lid van één van deze internationale wetenschappelijke unies.  

De visie van de Council is om de vooruitgang van wetenschap te bevorderen als een globaal gemeenschappelijk goed. Wetenschappelijke kennis, data en expertise moeten universeel toegankelijk zijn, en hun vruchten universeel gedeeld worden. Het bedrijven van wetenschap moet inclusief en eerlijk verdeeld zijn, ook in termen van wetenschappelijke onderwijskansen en capaciteitsontwikkeling.  .

 

 

 

 


 

BELGISCHE VERTEGENWOORDIGERS IN ISC

 

General Assembly & EU-ISC   Dhr. Christoffel Waelkens (KVAB)