De Algemene Vergadering is samengesteld uit de voorzitters en de vast secretarissen van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (ARB) en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en een vertegenwoordiger van elk van de vier klassen van de KVAB en de ARB, voor een totaal van 12 leden.

 

Het jaarlijkse voorzitterschap van de RASAB wordt beurtelings waargenomen door de voorzitters van de ARB en de KVAB.

 

 

De Algemene Vergadering van Rasab bestaat momenteel uit :

 

Vertegenwoordigers van de Koninklijke Vlaamse Academie van België

 

Dhr. Christoffel Waelkens   Voorzitter
Dhr. Karel Velle   Vast secretaris
Dhr. Luc Van Hove (plaatsvervanger : Mevr. Anna Bergmans)   Klasse Kunsten
Mevr. Els Witte (plaatsvervanger: Mevr. Godelieve Laureys)   Klasse Menswetenschappen
Dhr. Christoffel Waelkens (plaatsvervanger: Mevr. Martine De Mazière)   Klasse Natuurwetenschappen
Dhr. Joos Vandewalle (plaatsvervanger: Dhr. Hendrik Van Brussel)   Klasse Technische Wetenschappen

 

 

Vertegenwoordigers van de l'Académie royale de Belgique

 

M. Michel Willem   Présidente
Dhr. Didier Viviers   Secrétaire perpétuel
Dhr. Henri Vanhulst (plaatsvervanger : Mevr. Yvette Vanden Bemden)   Classe des Arts
Dhr. Christian Vandermotten (plaatsvervanger : Mevr. Valérie Rosoux)   Classes des Lettres
Mevr. Marcelline Kaufman (plaatsvervanger : Mevr. Nathalie Verbruggen)   Classe des Sciences
Dhr. Jean-Louis Migeot  (plaatsvervanger : Dhr. Philippe Bourdeau)    Classe Technologie et Société