The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering is een onafhankelijke non profit koepelorganisatie van nationale academies van ingenieurswetenschappen, toegepaste wetenschappen en technologie van 22 Europese landen. Ze is gesticht in 1992 en handelt als een permanent forum voor uitwisselingen en consultatie tussen Europese instituties, industrie en onderzoeksinstellingen.

Sinds medio 2018 zijn KVAB en ARB opnieuw lid van Euro-CASE.

 

 

 

 


 

BELGISCHE VERTEGENWOORDIGERS IN EURO-CASE

 

Board   M. Luc Chefneux (ARB)
Board   M. Joos Vandewalle (KVAB)
     
Challenges for science and technology in the post-covid period Woking group Platform   Dhr. Erol Gelenbe (ARB)