EASAC - the European Academies Science Advisory Council - wordt gevormd door de Nationale Academiën van Wetenschappen van de lidstaten van de Europese Unie.

EASAC zorgt voor een samenwerking tussen de Academiën met als doel het verlenen van wetenschappelijk advies aan de Europese beleidsmakers. EASAC biedt zo de mogelijkheid aan de Europese wetenschappers om collectief te worden gehoord.

Op deze manier vervult EASAC de visie van de Academiën dat wetenschap centraal staat in vele aspecten van het moderne leven en dat de erkenning van de wetenschappelijke dimensie een voorwaarde is voor verstandige politieke beslissingen. Deze visie ligt reeds ten grondslag aan de werkzaamheden van tal van nationale Academiën. Gezien de toenemende rol van de Europese Unie in de politieke arena, erkennen de nationale Academiën dat de reikwijdte van hun adviserende werkzaamheden verder moet gaan dan de nationale grenzen en dat ook het Europese niveau niet uit het oog mag verloren worden.

 

 
Website: www.easac.eu

 

 


 

BELGISCHE VERTEGENWOORDIGERS IN EASAC

 

Council   Dhr. Michel Crucifix (ARB)
     
Energy Steering Panel  

Dhr. Derrick-Philippe Gosselin (KVAB)

Crisis Resilience Working Group  

Dhr. Derrick-Philippe Gosselin (KVAB)

Regenerative Agriculture Working Group  

Dhr. Marc Van Montagu (KVAB)

Regenerative Agriculture Working Group  

Dhr. Guy Smagghe (KVAB)