The International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies helpt wetenschappers, ingenieurs en medici wereldwijd die slachtoffer zijn van ernstige repressie, enkel omwille van het geweldloos gebruik van hun rechten zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het Network bevordert ook de bewustwording van de rechten van de mens en institutioneel engagement tegenover de rechten van de mens in de nationale academies en wetenschappelijke gemeenschappen wereldwijd.

 

 

 

 

Voor het behandelen van de verzoeken verstuurd door het netwerk hebben de Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Académie royale de Belgique een gezamenlijke commissie opgericht: de Commissie voor de vrije beoefening van Wetenschappen en Kunsten.

 


 

COMMISSIE VOOR DE VRIJE BEOEFENING VAN WETENSCHAPPEN EN KUNSTEN

 

Vertegenwoordigers van de Académie royale de Belgique

 

Dhr. Pierre Bartholomée   Classe des Arts
Dhr. Paul Smets   Classes des Lettres
Dhr. Jean-Marie Frère   Classe des Sciences
Mevr. Carine Doutrelepont   Classe Technologie et Société

 

 

Vertegenwoordigers van de Koninklijke Vlaamse Academie van België

 

Dhr. Willem Elias   Klasse Kunsten
Mevr. Marie-Claire Foblets   Klasse Menswetenschappen
Mevr. Irina Veretennicoff   Klasse Natuurwetenschappen
Dhr. Derrick Gosselin   Klasse Technische Wetenschappen