De Algemene Vergadering is samengesteld uit de voorzitters en de vast secretarissen van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique (ARB) en de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en een vertegenwoordiger van elk van de vier klassen van de KVAB en de ARB, voor een totaal van 12 leden.

 

Het jaarlijkse voorzitterschap van de RASAB wordt beurtelings waargenomen door de voorzitters van de ARB en de KVAB.

In 2017 wordt RASAB voorgezeten door de voorzitter van de KVAB: Dhr. Karel Velle.

 

 

De Algemene Vergadering van Rasab bestaat momenteel uit :

 

Vertegenwoordigers van de Koninklijke Vlaamse Academie van België

 

Dhr. Karel Velle   Voorzitter
Dhr. Freddy Dumortier   Vast secretaris
Dhr. Luc Van Hove (plaatsvervanger : Mevr. Anna Bergmans)   Klasse Kunsten
Mevr. Els Witte   Klasse Menswetenschappen
Dhr. Niceas Schamp   Klasse Natuurwetenschappen
Dhr. Dirk Frimout   Klasse Technische Wetenschappen

 

 

Vertegenwoordigers van de l'Académie royale de Belgique

 

Dhr. Daniel Dethier   Président
Dhr. Didier Viviers   Secrétaire perpétuel
Dhr. Henri Vanhulst (plaatsvervanger : Mevr. Yvette Vanden Bemden)   Classe des Arts
Dhr. Christian Vandermotten (plaatsvervanger : Mevr. Valérie Rosoux)   Classes des Lettres
Dhr. Albert Goldbeter (plaatsvervanger : Mevr. Nathalie Verbruggen)   Classe des Sciences
Dhr. Jean-Louis Migeot  (plaatsvervanger : Dhr. Philippe Bourdeau)    Classe Technologie et Société